Quantcast
Channel: Ewybory.eu

Sondaż Estymator

0
0
▲ 0.4
39.2
PiS
▼ 1.4
23.6
KO
▼ 0.9
12.9
Polska 2050PL’2050
▲ 0.3
10.9
Lewica
▲ 1.0
7.4
PSL
▼ 0.1
4.8
KonfederacjaKonf.
Procent Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 39.2 ▲ 0.4
Koalicja Obywatelska 23.6 ▼ 1.4
Polska 2050 12.9 ▼ 0.9
Lewica 10.9 ▲ 0.3
Polskie Stronnictwo Ludowe 7.4 ▲ 1.0
Konfederacja 4.8 ▼ 0.1
Inni 1.2 ▲ 0.7
Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl przeprowadzono w dniach 28-29 grudnia 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych osób metodą CATI.

📈 Zestawienie sondaży

Artykuł Sondaż Estymator pochodzi z serwisu Ewybory.eu.


Sondaż CBM Indicator

0
0
25.7
PiS
20.3
KO
13.2
Polska 2050PL’2050
8.6
Lewica
6.5
KonfederacjaKonf.
5.4
SP
5.4
PSL
Procent
Prawo i Sprawiedliwość 25.7
Koalicja Obywatelska 20.3
Polska 2050 13.2
Lewica 8.6
Konfederacja 6.5
Solidarna Polska 5.4
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.4
Kukiz’15 3.4
Porozumienie 2.8
Niezdecydowani 8.7
Sondaż CBM Indicator dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 17-22 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

📈 Zestawienie sondaży

Artykuł Sondaż CBM Indicator pochodzi z serwisu Ewybory.eu.

Sondaż IBRiS

0
0
► 0.0
33.2
PiS
▼ 3.0
20.6
KO
▲ 3.5
12.6
Polska 2050PL’2050
▼ 1.2
7.7
Lewica
▲ 1.9
6.4
KonfederacjaKonf.
▼ 0.8
5.2
PSL
Procent Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 33.2 ► 0.0
Koalicja Obywatelska 20.6 ▼ 3.0
Polska 2050 12.6 ▲ 3.5
Lewica 7.7 ▼ 1.2
Konfederacja 6.4 ▲ 1.9
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.2 ▼ 0.8
Niezdecydowani 14.3 ▼ 0.4
Sondaż IBRiS dla “Rzeczpospolitej” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 8-9 stycznia 2021 r. na 1100 osobowej grupie respondentów. Zmiany poparcia odnotowano względem sondażu IBRIS przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

📈 Zestawienie sondaży

Artykuł Sondaż IBRiS pochodzi z serwisu Ewybory.eu.

Sondaż CBOS

Previous Sondaż IBRiS
0
0
▲ 4
35
PiS
▲ 2
18
Polska 2050PL’2050
▼ 4
14
KO
► 0
5
KonfederacjaKonf.
▲ 1
5
Lewica
► 0
2
PSL
▼ 1
1
Kukiz’15
Procent Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 35 ▲ 4
Polska 2050 18 ▲ 2
Koalicja Obywatelska 14 ▼ 4
Konfederacja 5 ► 0
Lewica 5 ▲ 1
Polskie Stronnictwo Ludowe 2 ► 0
Kukiz’15 1 ▼ 1
Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 4-14 stycznia 2021 roku na próbie 1150 osób metodą Mixed-Mode.

📈 Zestawienie sondaży

Artykuł Sondaż CBOS pochodzi z serwisu Ewybory.eu.

Sondaż Estymator

Previous Sondaż CBOS
0
0
▲ 0.4
39.6
PiS
▼ 1.5
22.1
KO
► 0.0
12.9
Polska 2050PL’2050
▼ 0.7
10.2
Lewica
▼ 0.8
6.6
PSL
▲ 1.2
6.0
KonfederacjaKonf.
► NN
2.3
Kukiz’15
Procent Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 39.6 ▲ 0.4
Koalicja Obywatelska 22.1 ▼ 1.5
Polska 2050 12.9 ► 0.0
Lewica 10.2 ▼ 0.7
Polskie Stronnictwo Ludowe 6.6 ▼ 0.8
Konfederacja 6.0 ▲ 1.2
Kukiz’15 2.3 N/N
Inni 0.3 ▼ 0.9
Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl przeprowadzono w dniach 14-15 stycznia 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1020 dorosłych osób metodą CATI.

📈 Zestawienie sondaży

Artykuł Sondaż Estymator pochodzi z serwisu Ewybory.eu.

Sondaż IBRiS

0
0
▼ 0.9
32.3
PiS
▼ 0.6
20.0
KO
▲ 0.9
13.5
Polska 2050PL’2050
► 0.0
7.7
Lewica
▲ 0.2
6.6
KonfederacjaKonf.
▼ 0.2
5.0
PSL
Procent Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 32.3 ▼ 0.9
Koalicja Obywatelska 20.0 ▼ 0.6
Polska 2050 13.5 ▲ 0.9
Lewica 7.7 ► 0.0
Konfederacja 6.6 ▲ 0.2
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.0 ▼ 0.2
Solidarna Polska 1.2 B/D
Porozumienie 1.0 B/D
Niezdecydowani 13.0 ▼ 1.3
Sondaż IBRiS dla FAKT24.pl przeprowadzono 19.01.2021 r. na próbie 1100 respondentów. Zmiany poparcia odnotowano względem sondażu IBRIS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”.

📈 Zestawienie sondaży

Artykuł Sondaż IBRiS pochodzi z serwisu Ewybory.eu.

Sondaż IBRiS

Previous Sondaż IBRiS
0
0
▼ 2.3
30.0
PiS
▼ 0.4
19.6
KO
▲ 4.0
17.5
Polska 2050PL’2050
▲ 1.8
9.5
Lewica
▲ 0.9
7.5
KonfederacjaKonf.
► 0.0
5.0
PSL
Procent Zmiana
Prawo i Sprawiedliwość 30.0 ▼ 2.3
Koalicja Obywatelska 19.6 ▼ 0.4
Polska 2050 17.5 ▲ 4.0
Lewica 9.5 ▲ 1.8
Konfederacja 7.5 ▲ 0.9
Polskie Stronnictwo Ludowe 5.0 ► 0.0
Niezdecydowani 10.9 ▼ 2.1
Sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 23 stycznia metodą CATI na próbie 1100 osób. Zmiany poparcia odnotowano względem sondażu IBRIS przeprowadzonego dla FAKT24.pl.

📈 Zestawienie sondaży

Artykuł Sondaż IBRiS pochodzi z serwisu Ewybory.eu.