Quantcast
Channel: ewybory.eu

Sondaż Pollster

0
0
POLLSTER19-20.05CAWI
▲2.33
38.10
PiS
▼1.01
20.90
Polska 2050PL’2050
▲1.86
19.20
KO
▲0.08
8.72
KonfederacjaKonf.
▼2.82
7.26
Lewica
▼0.19
4.95
PSL
' + this.point.series.name + '' + + this.y + '%'; }, valueSuffix: ' %', split: false, enabled: true, style: {fontSize:'15px'}, crosshairs: { width: '1px', color: '#BBB' }, useHTML: true, shared: false }, legend: { layout: 'horizontal', align: 'left', verticalAlign: 'bottom', borderWidth: 0 }, series: [{ name: 'PiS', color: '#416F9E', label: {enabled: false,}, data: [46.4,43.45,41.1,40.48,41.4,41.89,43.96,40.21,38.51,42.22,41.3,41.4,39.34,37.83,40.05,41.4,39.86,35.77,38.10,'','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'POLSKA 2050', color: '#E4A80A', label: {enabled: false,}, data: ['','','','','','','','','','','',12.12,9.91,8.35,12.44,15.3,17.32,21.91,20.90], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KO', color: '#E56701', label: {enabled: false,}, data: [25,25.51,25.71,27.39,25.05,23.81,22.44,23.65,24.52,26.51,29.59,23.02,24.24,31.57,26.29,23.2,20.32,17.34,19.20], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KONFEDERACJA', color: '#27344B', label: {enabled: false,}, data: [5.7,8.03,8.06,8.47,8.31,8.18,7.71,9.42,9.03,9.7,7.5,8.54,8.49,5.98,6.03,5.6,6.95,8.64,8.72], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'LEWICA', color: '#A81245', label: {enabled: false,}, data: [12.7,14.39,14.51,14.66,14.35,15.37,15.66,14.71,13.64,11.37,10.65,9.98,8.35,9.76,8.52,9.7,9.79,10.08,7.26], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KP/PSL', color: '#3DA63D', label: {enabled: false,}, data: [8.8,8.1,8.53,8.28,9.76,10.23,8.73,11,12.6,8.85,9.14,4.24,5.72,5.12,5.27,3.6,4.80,5.14,4.95], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }] }); });
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony w dniach 19–20 maja 2021 r. na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków.

Artykuł Sondaż Pollster pochodzi z serwisu ewybory.eu.


Sondaż Estymator

0
0
ESTYMATOR20-21.05CATI
▲2.5
38.4
PiS
▲1.3
22.2
Polska 2050PL’2050
▼3.5
14.6
KO
▲0.1
10.8
Lewica
▲0.3
7.1
KonfederacjaKonf.
▼0.5
4.7
PSL
▼0.2
1.9
K’15
' + this.point.series.name + '' + + this.y + '%'; }, valueSuffix: ' %', split: false, enabled: true, style: {fontSize:'15px'}, crosshairs: { width: '1px', color: '#BBB' }, useHTML: true, shared: false }, legend: { layout: 'horizontal', align: 'left', verticalAlign: 'bottom', borderWidth: 0 }, series: [{ name: 'PiS', color: '#416F9E', label: {enabled: false,}, data: [44.2,45.4,43.5,40.6,41.7,42,44.3,45.4,42.7,45.8,41.9,42.6,42.8,41.5,43.9,42.1,44,42.9,39.8,33.4,36.8,36.9,38.8,38.3,39.2,39.6,38.4,37.4,36.4,37.6,37.7,35.9,38.4,'','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'POLSKA 2050', color: '#E4A80A', label: {enabled: false,}, data: ['','','','','','','','','','','','','',11.4,'',12.4,'',11.4,12.2,13,12.7,15.8,13.8,13.2,12.9,12.9,14.6,16.2,13.9,17.1,18.3,20.9,22.2], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KO', color: '#E56701', label: {enabled: false,}, data: [27.9,28.2,29.7,29.8,28.6,25.3,22.9,20.4,19.7,17.3,26.1,27.4,28.4,24.7,30.8,25.9,29.8,25.6,27,26.8,29.3,27.4,25,24.9,23.6,22.1,21.8,21.5,17.1,19.2,17.1,18.1,14.6], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KONFEDERACJA', color: '#27344B', label: {enabled: false,}, data: [6.6,6.4,5.9,6.4,6.2,6.5,5.2,5.4,7.1,8.9,6.6,7.2,7.5,7.9,8.8,6.8,8.5,8.2,9.2,8.7,6.6,5.2,4.9,4.4,4.8,6,6.7,7.1,5.6,6.9,6.8,6.8,7.1], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'LEWICA', color: '#A81245', label: {enabled: false,}, data: [11.8,10.5,11.8,13.2,13.4,15.2,15,15.9,14.4,12.8,11.6,10.1,9.6,8.7,9.4,7.3,9.6,6.4,7,10.4,9.4,9.6,10.6,10.9,10.9,10.2,11.1,9.7,14.5,11.4,11.6,10.7,10.8], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KP/PSL', color: '#3DA63D', label: {enabled: false,}, data: [8.8,8.6,8.7,9.3,9.6,10.3,12.3,12.6,15.8,14.1,11.9,11.4,10.4,5.4,6.5,5.2,6.9,5.2,4.3,4.1,4.6,4.8,6.4,5.7,7.4,6.6,5.2,5.4,12.4,5.5,5.9,5.2,4.7], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'K15', color: '#6D2355', label: {enabled: false,}, data: ['','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',2.4,'',2.3,2,2.4,'',2.3,2.4,2.1,1.9], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }] }); });
Sondaż Estymator dla DoRzeczy.pl został przeprowadzony metodą CATI w dniach 20-21 maja 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 57 proc.

Artykuł Sondaż Estymator pochodzi z serwisu ewybory.eu.

Sondaż IBRiS

0
0
IBRiS21-22.05CATI
▼0.8
33.6
PiS
▼1.8
18.6
Polska 2050PL’2050
▲0.4
14.6
KO
▲0.9
10.4
Lewica
►0.0
6.9
KonfederacjaKonf.
▼0.3
4.9
PSL
' + this.point.series.name + '' + + this.y + '%'; }, valueSuffix: ' %', split: false, enabled: true, style: {fontSize:'15px'}, crosshairs: { width: '1px', color: '#BBB' }, useHTML: true, shared: false }, legend: { layout: 'horizontal', align: 'left', verticalAlign: 'bottom', borderWidth: 0 }, series: [{ name: 'PiS', color: '#416F9E', label: {enabled: false,}, data: [41.3,39.6,39.8,37.3,38,35.9,40.5,37.7,41,38,39.7,38.8,34.3,38.6,41.3,40.9,36,41.6,36.1,37,29,28,28.7,33,32.7,34,33,33.2,33.2,32.3,30,31.1,32.3,32.9,32.3,31.0,31.0,32.6,33.1,33.9,35.1,34.4,33.6,34.9,'','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'POLSKA 2050', color: '#E4A80A', label: {enabled: false,}, data: ['','','','','','','','','',11.9,'',11.8,11.7,8.4,'',11.2,9.2,9,9.4,8.7,14.9,14.9,11.3,13.1,12.6,14.4,11,9.1,12.6,13.5,17.5,16.9,17.5,17.3,17.9,17.2,19.1,15.7,17.1,18.9,19.9,20.4,18.6,20.2], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KO', color: '#E56701', label: {enabled: false,}, data: [21.7,24.8,26.8,26.9,26,27.2,16.4,15.6,24.3,23.6,28.1,25.6,27.1,23.8,28.6,22.4,21.8,22.1,28.2,26.8,24,23.1,24.7,24.1,22.4,23.4,22.3,23.6,20.6,20,19.6,19.2,19.1,18.2,18.1,17.3,15.2,16.4,16.1,15.3,14.7,14.2,14.6,14.1], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KONFEDERACJA', color: '#27344B', label: {enabled: false,}, data: [6.5,6.2,6.1,5,6,6.3,8.7,8.7,7.5,7.3,8,6.6,6.1,7.3,8.4,8.1,8.2,7.5,7.8,7.2,5.3,4.4,5.1,2.3,5.4,4,4.9,4.5,6.4,6.6,7.5,7.4,6.0,5.0,6.2,7.3,7.2,8.2,7.7,9.0,5.8,6.9,6.9,4.5], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'LEWICA', color: '#A81245', label: {enabled: false,}, data: [12.3,12.8,9.9,12.9,15,15.6,8.2,8.2,9,7.3,9.9,4.8,5.6,5.1,6.7,5.4,6.1,7.2,6.4,7.5,6.9,6.2,7,8.4,10.1,9.7,7.1,8.9,7.7,7.7,9.5,8.9,8.2,10.1,7.4,9.1,8.1,11.5,10.0,10.7,9.1,9.5,10.4,8.4], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KP/PSL', color: '#3DA63D', label: {enabled: false,}, data: [7.1,6,7.5,4.7,7,7.3,10.3,12.8,11.2,5.2,5.8,2,2.8,5.4,5.9,3.2,3.4,4,2.5,3.8,3.3,2.8,5.1,5,5.8,6.2,6.1,6,5.2,5,5,5.5,5.1,5.9,6.0,5.0,5.1,4.9,4.4,4.5,5.6,5.2,4.9,5.0], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }] }); });
Sondaż IBRiS dla “Rzeczpospolitej” został przeprowadzonu metodą CATI w dniach 21-22 maja 2021 r. na 1100-osobowej grupie respondentów. Zmiany poparcia odnotowano względem ostatniego sondażu IBRiS dla “Wydarzeń” Polsatu.

Artykuł Sondaż IBRiS pochodzi z serwisu ewybory.eu.

Sondaż United Surveys

Previous Sondaż IBRiS
0
0
UNITED SURVEYS25.05CATI
▼1.1
33.7
PiS
▲0.6
22.7
Polska 2050PL’2050
▼0.2
13.0
KO
▲2.5
8.2
KonfederacjaKonf.
▼1.1
8.0
Lewica
▼1.0
4.3
PSL
' + this.point.series.name + '' + + this.y + '%'; }, valueSuffix: ' %', split: false, enabled: true, style: {fontSize:'15px'}, crosshairs: { width: '1px', color: '#BBB' }, useHTML: true, shared: false }, legend: { layout: 'horizontal', align: 'left', verticalAlign: 'bottom', borderWidth: 0 }, series: [{ name: 'PiS', color: '#416F9E', label: {enabled: false,}, data: [35,37.5,41.3,40.5,30.9,33.6,32.5,33.5,33.5,33.0,33.2,33.3,32.2,35.4,33.5,34.8,33.7,'','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'POLSKA 2050', color: '#E4A80A', label: {enabled: false,}, data: ['','',7.1,9.1,14.7,11.8,16.2,15.0,14.6,17.7,13.2,19.0,17.3,20.4,21.9,22.1,22.7], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KO', color: '#E56701', label: {enabled: false,}, data: [25,29.1,22.5,23.3,25.3,23,20.9,19.7,19.3,17.5,18.5,17.9,17.0,15.1,12.1,13.2,13.0], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KONFEDERACJA', color: '#27344B', label: {enabled: false,}, data: [7,8.7,6.7,6.7,4.9,4.7,4.6,7.0,6.0,5.3,6.5,4.8,7.0,5.7,8.6,5.7,8.2], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'LEWICA', color: '#A81245', label: {enabled: false,}, data: [12,8,3.2,6,6,9.8,10.4,8.0,11.4,9.6,9.3,8.9,7.7,10.4,9.6,9.1,8.0], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KP/PSL', color: '#3DA63D', label: {enabled: false,}, data: [5,5.4,2.4,5,2.7,6.1,3.6,5.6,5.8,5.3,6.3,4.9,4.9,5.1,4.3,5.3,4.3], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }] }); });
Sondaż United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej” został przeprowadzony metodą CATI 25 maja na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Zmiany poparcia odnotowano względem ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Artykuł Sondaż United Surveys pochodzi z serwisu ewybory.eu.

Sondaż IBRiS

0
0
IBRiS31.05CATI
▲1.3
34.9
PiS
▲1.6
20.2
Polska 2050PL’2050
▼0.5
14.1
KO
▼2.0
8.4
Lewica
▲0.1
5.0
PSL
▼2.4
4.5
KonfederacjaKonf.
' + this.point.series.name + '' + + this.y + '%'; }, valueSuffix: ' %', split: false, enabled: true, style: {fontSize:'15px'}, crosshairs: { width: '1px', color: '#BBB' }, useHTML: true, shared: false }, legend: { layout: 'horizontal', align: 'left', verticalAlign: 'bottom', borderWidth: 0 }, series: [{ name: 'PiS', color: '#416F9E', label: {enabled: false,}, data: [41.3,39.6,39.8,37.3,38,35.9,40.5,37.7,41,38,39.7,38.8,34.3,38.6,41.3,40.9,36,41.6,36.1,37,29,28,28.7,33,32.7,34,33,33.2,33.2,32.3,30,31.1,32.3,32.9,32.3,31.0,31.0,32.6,33.1,33.9,35.1,34.4,33.6,34.9,'','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'POLSKA 2050', color: '#E4A80A', label: {enabled: false,}, data: ['','','','','','','','','',11.9,'',11.8,11.7,8.4,'',11.2,9.2,9,9.4,8.7,14.9,14.9,11.3,13.1,12.6,14.4,11,9.1,12.6,13.5,17.5,16.9,17.5,17.3,17.9,17.2,19.1,15.7,17.1,18.9,19.9,20.4,18.6,20.2], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KO', color: '#E56701', label: {enabled: false,}, data: [21.7,24.8,26.8,26.9,26,27.2,16.4,15.6,24.3,23.6,28.1,25.6,27.1,23.8,28.6,22.4,21.8,22.1,28.2,26.8,24,23.1,24.7,24.1,22.4,23.4,22.3,23.6,20.6,20,19.6,19.2,19.1,18.2,18.1,17.3,15.2,16.4,16.1,15.3,14.7,14.2,14.6,14.1], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KONFEDERACJA', color: '#27344B', label: {enabled: false,}, data: [6.5,6.2,6.1,5,6,6.3,8.7,8.7,7.5,7.3,8,6.6,6.1,7.3,8.4,8.1,8.2,7.5,7.8,7.2,5.3,4.4,5.1,2.3,5.4,4,4.9,4.5,6.4,6.6,7.5,7.4,6.0,5.0,6.2,7.3,7.2,8.2,7.7,9.0,5.8,6.9,6.9,4.5], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'LEWICA', color: '#A81245', label: {enabled: false,}, data: [12.3,12.8,9.9,12.9,15,15.6,8.2,8.2,9,7.3,9.9,4.8,5.6,5.1,6.7,5.4,6.1,7.2,6.4,7.5,6.9,6.2,7,8.4,10.1,9.7,7.1,8.9,7.7,7.7,9.5,8.9,8.2,10.1,7.4,9.1,8.1,11.5,10.0,10.7,9.1,9.5,10.4,8.4], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }, { name: 'KP/PSL', color: '#3DA63D', label: {enabled: false,}, data: [7.1,6,7.5,4.7,7,7.3,10.3,12.8,11.2,5.2,5.8,2,2.8,5.4,5.9,3.2,3.4,4,2.5,3.8,3.3,2.8,5.1,5,5.8,6.2,6.1,6,5.2,5,5,5.5,5.1,5.9,6.0,5.0,5.1,4.9,4.4,4.5,5.6,5.2,4.9,5.0], lineWidth: 3, marker: { symbol: 'circle',radius:4, fillColor: '#FFFFFF', lineWidth: 2, lineColor: null } }] }); });
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI 31 maja na próbie 1100 osób. Zmiany poparcia odnotowano względem ostatniego sondażu IBRiS dla “Rzeczpospolitej”.

Artykuł Sondaż IBRiS pochodzi z serwisu ewybory.eu.

Sondaż United Surveys

Previous Sondaż IBRiS
0
0
UNITED SURVEYS04.06CATI
▲0.7
34.4
PiS
▲0.3
23.0
Polska 2050PL’2050
▲1.0
14.0
KO
▲0.1
8.1
Lewica
▼0.6
7.6
KonfederacjaKonf.
▲0.4
4.7
PSL
Niezdecydowani: 8.2 proc.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 4 czerwca metodą CATI, na próbie 1000 dorosłych Polaków. Zmiany poparcia odnotowano względem ostatniego sondażu United Surveys dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”.

Artykuł Sondaż United Surveys pochodzi z serwisu ewybory.eu.

Sondaż Pollster

0
0
POLLSTER05-06.06CAWI
▼1.92
36.18
PiS
▲2.12
23.02
Polska 2050PL’2050
▼0.76
18.44
KO
▲0.98
9.70
KonfederacjaKonf.
▼0.25
7.01
Lewica
▼0.03
4.92
PSL
Inna partia: 0.73 proc.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony w dniach 5-6 czerwca 2021 roku na próbie 1047 dorosłych Polaków.

Artykuł Sondaż Pollster pochodzi z serwisu ewybory.eu.
Latest Images